Hướng Dẫn Hoạt Động Bá Vương

13/07/23

Hoạt Động Kiếm Thế Bá Vương !!!!

Hoạt động Ingame bao gồm các hoạt động của Kiếm Thế.
oạt động càng nhiều, càng có cơ hội mang về cho mình rất nhiều phần quà hấp dẫn như sau.

1. Thông Tin Boss Hoàng Kim 200:

 

Tên Boss Random (3 đến 5 vị trí) Thời Gian
Lục Chỉ Cầm Ma Lương Sơn Bạc lv 115 00h30
06h30
12h30
18h30
Thành Cát Tư Hãn Xì Vưu Động lv 105 02h15
09h15
14h15
20h15
Thiên Long - Đại Ác Ma Tiến Cúc Động Map 85 03h45
08h15
13h45
Âm Dương Sư Dược Vương Động Map 65 04h30
10h30
16h30
Hoàng Nhai Đình Cữu Lảo động Map 35 05h45
11h45
17h45
22h45
Tam Kỳ Lân VIP Thái Hành Cổ Kính Map 55 02h45
18h45
Tầng Thủy Hoàng Tần lăng 5 15h35
22h35

2. Phần Thưởng Săn Boss Hoàng Kim (Toàn Bộ Boss)

Thưởng Giết Boss
Phần thưởng gồm
 • Kim Nguyên Bảo Đại, Tiểu
 • Rương trang bị đồng hành
 • Bùa Bảo Toàn
 • Túi nguyên liệu nâng cấp
 • Túi nguyên liệu Đồng hành
 • Lệnh bài VHC + TQC
 • Tinh thạch phượng hoàng + Tinh thạch Đoạn Hải
 • Lệnh bài trang bị Bá Vương
 • Chú văn Huyết Ngọc
Lưu ý: Phần thưởng được random số lượng

4. Rương vừa đẹp vừa cao quý 6677

Hướng dẫn
Nhận nhiệm vụ:
 • 1 tuần mở 50 rương
 • Rương 6677 Đổi được Trang bị đồng hành 6 + KNB

5. Thương Hội

Hướng dẫn
Nhận nhiệm vụ:
 • Npc Thương Hội
 • 1 tuần mở 1 Q
 • 10Q nhận 100 Vạn Bạc, 02 KNB Đại
 • 20Q nhận 200 Vạn Bạc, 04 KNB Đại
 • 30Q nhận 300 Vạn Bạc, 06 KNB Đại
 • 40Q nhận 400 Vạn Bạc, 08 KNB Đại
 • Nhận nhiệm vụ ở Npc Thương Hội các thành chính

6. Công Thành đại chiến

Hướng dẫn
Thời gian tham gia: 19h45 Thứ 5 hàng tuần
 • Tham gia tại: Npc Sự kiện - Ba Lăng Huyện
 • Phần thưởng: Kim nguyên bảo đại + Chú văn huyết ngọc

7. Nhặt Quả Hoàng Kim:

Hướng dẫn
Thời gian tham gia: 19h30 Mỗi ngày
 • 1 Rương trang bị đồng hành
 • 1 Lệnh bài Vạn Hoa Cốc + 1 Thiên Quỳnh Cung
 • 2 Bùa bảo toàn
 • 05 Linh tê ngọc
  Map tham gia: Chiến Trường Cổ + Quán Trọ Long Môn

8. Đoạt Bảo Rương:

Hướng dẫn
Thời gian tham gia: 09h30, 17h30, 22h30 Hàng ngày
 • 1 Chú văn huyết ngọc
 • 5 Túi nguyên liệu nâng cấp
 • 5 Túi nguyên liệu đồng hành
 • 1 KNB tiểu:
 • 1 KNB Đại:
  Lưu ý: Phần thưởng là RANDOM khi mở Bảo rương

9. Nhận thưởng Online ở Tu luyện châu

Hướng dẫn
Thời gian tham gia: cả ngày
 • Lần 1: 100 vạn đồng khóa
 • Lần 2: 3 Tiêu Lệnh 
 • Lần 3: 05 Bùa bảo toàn
 • Lần 4: 50 Linh tê ngọc
 • Lần 5: 2 Tinh Thạch Thánh Hỏa
Lưu ý: 30 phút nhận 1 lần, tối đa 5 lần.

10. Tưới cây nhận quà

Hướng dẫn
Thời gian tham gia:
 • Từ 09h00-09h15
 • Từ 15h00-15h15
 • Từ 17h00-17h15
 • Từ 20h00-20h15

Phần thưởng random: Linh tê ngọc, Bùa bảo toàn, tiền du long, Túi NL Nâng Cấp, Túi NL đồng hành, Tinh thạch Thánh Hỏa.

11. Trồng cây hái quả:

Hướng dẫn
Thời gian tham gia: cả ngày
 • Mua hạt giống ở Shop Trân
 • Gieo hạt giống ở Ba Lăng Huyện
Phần thưởng:
 • 20 Túi nguyên liệu nâng cấp
 • 20 Túi nguyên liệu Đồng hành
 • 5 Tinh thạch Ảnh Nguyệt
 • 50 Kinh nghiệm đơn
 • 1 Rương trang bị đồng hành
Lưu ý: Phai có bình nước mới có thể trồng cây đươc.

12. Vận Tiêu:

Hướng dẫn
Thời gian tham gia: Hàng ngày
 • Vận Tiêu: Nhận Cuốc và Quà
 • Nhận Kim nguyên bảo + Rương mãnh ghép

13. Đào Quặng

Hướng dẫn
Đào quặng thời gian cả ngày:
 • Phần thưởng bao gồm:
 • 05 túi nguyên liệu nâng cấp
 • 100 Chiến thần
 • 1 Tinh thạch Thánh Hỏa
 • 1 Chú văn Huyết ngọc
Lưu ý: Phần thưởng là RANDOM khi mở Bảo rương

14. Hoạt động Boss thế giới: 45 75 95

Hướng dẫn
Thời gian tham gia:
 • Thời gian: 02h05, 09h35, 15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày.
Phần thưởng gồm
 • Boss 95: Random Kim nguyên bảo Đại + Nguyên liệu nâng cấp ...
 • Boss 75: Nhận 07 Kim nguyên bảo Tiểu + + Nguyên liệu nâng cấp ...
 • Boss 45: Nhận 05 Kim nguyên bảo Tiểu + Nguyên liệu nâng cấp ...
  Nguyên liệu nâng cấp gồm: Tất cả các NL nâng cấp ....
Tiêu diệt Võ Lâm Cao thủ Nhận mốc nạp:
 • + Boss 45: Nhận 3.000 mốc nạp
 • + Boss 75: Nhận 5.000 mốc nạp
 • + Boss 95: Nhận 7.000 mốc nạp

15. Hoạt động Tống Kim

Hướng dẫn
Thời gian tham gia:
 • Thời gian: 01h00, 11h00, 13h00, 15h00, 17h00, 19h00, 21h00, 23h00 Hàng Ngày.
Phần thưởng gồm
 • Top 1: Nhận 07 KNB Đại + chiến thần + Túi NL nâng cấp ...
 • Top 2: Nhận 05 KNB Đại + chiến thần + Túi NL nâng cấp ...
 • Top 3: Nhận 03 KNB Đại + chiến thần + Túi NL nâng cấp ...
 • Top >4: Nhận 01 KNB Đại + chiến thần + Túi NL nâng cấp ...
Ôm trụ Tống Kim nhận được: quà random
 • Đồng thường 500, 700, 800, 900, 1000
 • Tiền du long
 • Chiến thần
Túi Nguyên liệu nâng cấp gồm tất cả NL nâng cấp

16. Hoạt động Tiêu dao cốc

Hướng dẫn
Thời gian tham gia:
 • Thời gian: Từ 0h00 -02h00 và từ 12h30-21h00 Hàng Ngày.
Phần thưởng vượt ải thành công nhận được
 • 01 KNB Tiểu
 • 200 Chiến Thần
 • 10 Túi nguyên liệu nâng cấp
 • 10 Túi nguyên liệu Đồng hành
 • 05 Linh tê ngọc
Nhận được khi vượt ải thành công....

17. Hoạt động Loạn Phái

Hướng dẫn
Thời gian tham gia:
 • Thời gian: từ 19h30 - 20h30 Thứ 3 và 6 hàng tuần.
Phần thưởng nhận được
 • Top 1: Nhận 100 KNB Đại
 • Top 2: Nhận 70 KNB Đại
 • Top 3-4: Nhận 50 KNB Đại
 • Top 5-8: Nhận 20 KNB Đại

18. Hoạt động Bạch Hổ Đường

Hướng dẫn
Thời gian tham gia:
 • Thời gian: từ 12h00 - 21h00 Hàng Ngày.
Phần thưởng vượt ải thành công nhận được
 • 01 Kim nguyên bảo tiểu
 • 200 Chiến Thần
 • 10 Túi nguyên liệu nâng cấp
 • 10 Túi nguyên liệu Đồng hành
 • 5 Kinh nghiệm đơn đại
Nhận được khi vượt ải thành công....

19. Hoạt động Săn hải tặc

Hướng dẫn
Thời gian tham gia:
 • Cả ngày.
Phần thưởng nhận được
 • Kim nguyên bảo tiểu
 • Túi nguyên liệu nâng cấp
 • Túi nguyên liệu Đồng hành
 • Kinh nghiệm

20. Hoạt động Lửa Trại

Hướng dẫn
Thời gian tham gia:
 • 09h00, 14h00, 18h00, 22h00.
Phần thưởng nhận được
 • Đồng thường 5000, 7000, 8000, 9000, 1 vạn đồng
 • Chiến Thần
 • Linh tê ngọc
 • Tinh thạch phượng hoàng
 • Túi nguyên liệu nâng cấp
 • Túi nguyên liệu Đồng hành

21. Hoạt động Thần Trùng Trấn:

Hướng dẫn
Thời gian tham gia:
 • Cả ngày.
Phần thưởng nhận được
 • Kim nguyên bảo Tiểu, Đại
 • Thất Thái võng

22. Hoạt động Thời Quang Điện:

Hướng dẫn
Thời gian tham gia:
 • Cả ngày.
Phần thưởng nhận được
 • Kim nguyên bảo Tiểu, Đại
 • Thất Thái võng

23. Hoạt động Phó bản lâu Lan:

Hướng dẫn
Thời gian tham gia:
 • Từ 19h30- -20h00 hàng ngày.
Phần thưởng nhận được
 • Kim nguyên bảo Tiểu, Đại
 • Kinh nghiệm Đơn (Tiểu)
 • Thất Thái võng