Hướng Dẫn Tính Năng Kiếm Thế Bá Vương

03/01/24

Hướng Dẫn Tính Năng Bá Vương!!

Hỗ trợ tân thủ:

Vật phẩm Số lượng Hình ảnh
Ngựa Thiên Long Thanh Vân Cấp 40  1
 Set Trấn Phái +16 1
 Phi Phong VIP 2
 Set Trang Bị Đồng hành Cấp 9 1
Vũ Khí Hạo thiên 5 opt  1
 Chân Nguyên VIP 1
 Thánh Linh VIP 1
Chiến Thần Mua Ấn Nguyên Soái 10000
Pháp Bảo Trấn Phái 2
Vũ khí thần sa 2


Gift Code FanPage: Inbox ADMIN

Nhân ngày OpenBeta, chúng tôi tổ chức sự kiện Like & Share bài viết nhận ngay mã GIFTCODE cực hấp dẫn khi tham gia tại Fanpages Kiếm Thế Bá Vương.

Đăng ký nhận GIFTCODE tại Fanpage Kiếm Thế Bá Vương

1. Trang Bị Phá Thiên VIP

Hướng dẫn
Ghép Trang Bị Phá Thiên:
 • Cần 900.000 Mãnh Ghép (Mỗi loại 100.000)
 • Cần 5 Ức Đồng

Tỉ lê thành công: 100%

Vũ Khí HẠO THIÊN VIP

Hướng dẫn
Ghép Vũ khí Hạo Thiên:
 • Cần 1 Vũ khí Thần sa 4 dòng
 • Cần 50 Mãnh Ghép Bát Quái Lệnh (Săn từ BOSS 95 + Boss 200)
 • Cần 100 KNB Đại

Tỉ lê thành công: 100%

3. Pháp Bảo Trấn Phái

Hướng dẫn
Nhận được:
 • Từ code Facebook
 • Hoặc Mua từ NPC cửa hàng - shop Pháp Bảo Trấn phái
Nâng cấp cần:
 • Cấp 2: 1000 mãnh pháp bảo + 10 Kim nguyên bảo đại + 10 Bùa bảo toàn
 • Cấp 3: 2000 mãnh pháp bảo + 20 Kim nguyên bảo đại + 20 Bùa bảo toàn
 • Cấp 4: 3000 mãnh pháp bảo + 20 Kim nguyên bảo đại + 20 Bùa bảo toàn
 • Cấp 5: 4000 mãnh pháp bảo + 25 Kim nguyên bảo đại + 25 Bùa bảo toàn
 • Cấp 6: 5000 mãnh pháp bảo + 30 Kim nguyên bảo đại + 30 Bùa bảo toàn
 • Cấp 7: 6000 mãnh pháp bảo + 35 Kim nguyên bảo đại + 35 Bùa bảo toàn
 • Cấp 8: 7000 mãnh pháp bảo + 40 Kim nguyên bảo đại + 40 Bùa bảo toàn
 • Cấp 9: 8000 mãnh pháp bảo + 45 Kim nguyên bảo đại + 45 Bùa bảo toàn
 • Cấp 10: 9000 mãnh pháp bảo + 50 Kim nguyên bảo đại + 50 Bùa bảo toàn
 • Cấp 11: 10000 mãnh pháp bảo + 55 Kim nguyên bảo đại + 55 Bùa bảo toàn
 • Cấp 12: 11000 mãnh pháp bảo + 60 Kim nguyên bảo đại + 60 Bùa bảo toàn
 • Cấp 13: 12000 mãnh pháp bảo + 65 Kim nguyên bảo đại + 65 Bùa bảo toàn
 • Cấp 14: 13000 mãnh pháp bảo + 70 Kim nguyên bảo đại + 70 Bùa bảo toàn
 • Cấp 15: 14000 mãnh pháp bảo + 75 Kim nguyên bảo đại + 75 Bùa bảo toàn
 • Cấp 16: 15000 mãnh pháp bảo + 80 Kim nguyên bảo đại + 80 Bùa bảo toàn
 • Cấp 17: 16000 mãnh pháp bảo + 85 Kim nguyên bảo đại + 85 Bùa bảo toàn
 • Cấp 18: 17000 mãnh pháp bảo + 90 Kim nguyên bảo đại + 90 Bùa bảo toàn
 • Cấp 19: 18000 mãnh pháp bảo + 95 Kim nguyên bảo đại + 95 Bùa bảo toàn
 • Cấp 20: 20000 mãnh pháp bảo + 100 Kim nguyên bảo đại + 100 Bùa bảo toàn
Nâng cấp tại NPC Nâng Cấp (Ba Lăng Huyện)

4. Nâng cấp mặt nạ

Hướng dẫn
Nhận mặt nạ:

5. Hệ thống phi phong

Hướng dẫn
Nhận được từ rương Phi Phong ngũ hành:

6. Hệ thống Trang Bị Đồng Hành

Hướng dẫn
Nhận được từ rương Trang bị đồng hành:
 • Shop Du Long tại NPC cửa hàng (Ba lăng Huyện)
 • Tiêu diệt boss 200
 • Trồng cây hái quả tại Ba lăng Huyện (Mua hạt giống ở SHOP TRÂN)
 • Tham gia Vận Tiêu
 • Tham gia Làm nhiệm vụ hàng ngày

8. Hệ thống Chuyển sinh

Hướng dẫn
Điều kiện chuyển Sinh
 • Nhận được 5 điểm tiềm năng
 • Lần 1-10: Cần level 160
 • Lần 11-50: Cần level 170
 • Lần 51-100: Cần level 180
 • Lần 101-150: Cần level 190
 • Lần 151-200: Cần level 200
Danh hiệu chuyển sinh

9. Nâng cấp Thú cưỡi

Hướng dẫn
Nhận Thú cưỡi Du long:
 • Từ Code Share
 • Nâng cấp tại NPC Nâng cấp - Ba lăng Huyện

10.Hệ thống Ấn

Hướng dẫn
Hệ thống Ấn:

11. Già Lam Kinh

Hướng dẫn
Hướng dẫn:
 • Cấp 1: Free
 • Cấp 2: Cần 20000 Già Lam Kinh + 1 Bùa bảo toàn (Tỉ lệ 90%)
 • Cấp 3: Cần 30000 Già Lam Kinh + 1 Bùa bảo toàn (Tỉ lệ 80%)
 • Cấp 4: Cần 40000 Già Lam Kinh + 1 Bùa bảo toàn (Tỉ lệ 70%)
 • Cấp 5: Cần 50000 Già Lam Kinh + 1 Bùa bảo toàn (Tỉ lệ 60%)
 • Cấp 6: Cần 60000 Già Lam Kinh + 1 Bùa bảo toàn (Tỉ lệ 50%)
 • Cấp 7: Cần 70000 Già Lam Kinh + 1 Bùa bảo toàn (Tỉ lệ 40%)
 • Cấp 8: Cần 80000 Già Lam Kinh + 1 Bùa bảo toàn (Tỉ lệ 30%)
 • Cấp 9: Cần 90000 Già Lam Kinh + 1 Bùa bảo toàn (Tỉ lệ 20%)
 • Cấp 10: Cần 100000 Già Lam Kinh + 1Bùa bảo toàn (Tỉ lệ 10%)
Nâng cấp tại NPC Nâng Cấp (Ba Lăng Huyện)

12. Nâng cấp Bí Kíp Thất Truyền

Hướng dẫn
Nâng cấp từ Già Lam Kinh

Nâng cấp tại NPC Nâng Cấp (Ba Lăng Huyện)

Xem hướng dẫn tại đậy: Hướng dẫn Nâng cấp Bí Kíp Thất Truyền

13. Bảo Châu

Hướng dẫn
Kích Hoạt cần:
 • 500 Kim nguyên bảo đại
 • Hoặc mốc nạp 200k VNĐ
  • Cấp 2: Cần 20 KNB Đại + 2000 Mãnh ghép bảo châu sơ (Tỉ lệ 90%)
  • Cấp 3: Cần 20 KNB Đại + 3000 Mãnh ghép bảo châu sơ (Tỉ lệ 80%)
  • Cấp 4: Cần 20 KNB Đại + 4000 Mãnh ghép bảo châu sơ (Tỉ lệ 70%)
  • Cấp 5: Cần 20 KNB Đại + 5000 Mãnh ghép bảo châu sơ (Tỉ lệ 60%)
  • Cấp 6: Cần 20 KNB Đại + 6000 Mãnh ghép bảo châu sơ (Tỉ lệ 50%)
  • Cấp 7: Cần 20 KNB Đại + 7000 Mãnh ghép bảo châu sơ (Tỉ lệ 40%)
  • Cấp 8: Cần 20 KNB Đại + 8000 Mãnh ghép bảo châu sơ (Tỉ lệ 30%)
  • Cấp 9: Cần 20 KNB Đại + 9000 Mãnh ghép bảo châu sơ (Tỉ lệ 20%)
  • Cấp 10: Cần 20 KNB Đại + 10000 Mãnh ghép bảo châu sơ (Tỉ lệ 10%)

  Nâng cấp tại NPC Nâng Cấp (Ba Lăng Huyện)

14. Kỹ năng ngựa

Hướng dẫn
Nâng cấp cần:
 • 20 KNB Đại
 • Cần Sách kỹ năng thú cưỡi
Thuộc tính kỹ năng:
 • Kỹ năng Đầu Khôi: Tăng Sinh lực
 • Kỹ năng Dây Cương: Tăng Chí mạng + Tấn công chí mạng
 • Kỹ năng Yên Ngựa: Tăng lực tấn công cơ bản
 • Kỹ năng Bàn Đạp: Tăng lực tấn công kỹ năng
 • Kỹ năng Móng Sát: Chịu sát thương chí mạng [HOT]
Nâng cấp tại NPC Nâng Cấp (Ba Lăng Huyện)

15. Cố Vấn

Hướng dẫn
Kích Hoạt cần:
 • 200 Kim nguyên bảo đại
Nâng cấp cần:
 • Cần 20 Kim nguyên bảo đại
 • Cần 5000 Mảnh Già Lam Kinh

Nâng cấp tại NPC Nâng Cấp (Ba Lăng Huyện)

16. Thú Cưng và kỹ năng thú cưng

Hướng dẫn
Kích Hoạt cần:
 • Code Share
 • Free Khi nhận Code Facebook

 • Nâng cấp tại NPC Nâng Cấp (Ba Lăng Huyện)

17. Thần Khí

Hướng dẫn
Kích Hoạt cần:
 • 200 KNB Đại
  Nâng cấp cần: Tối đa 60 cấp
  • Cần 20 Kim nguyên bảo đại
  • Cần 5.000 Mãnh ghép linh khí

  Nâng cấp tại NPC Nâng Cấp (Ba Lăng Huyện)

18. Pháp Sư

Hướng dẫn
Kích Hoạt cần:
 • 200 KNB Đại
  Nâng cấp cần: Tối đa 60 cấp
  • Cần 20 Kim nguyên bảo đại
  • Cần 5.000 Mãnh ghép linh khí

  Nâng cấp tại NPC Nâng Cấp (Ba Lăng Huyện)

19. Hầu Vương

Hướng dẫn
Kích Hoạt cần:
 • 200 KNB Đại
  Nâng cấp cần: Tối đa 60 cấp
  • Cần 20 Kim nguyên bảo đại
  • Cần 5.000 Mãnh ghép Già Lam kinh

  Nâng cấp tại NPC Nâng Cấp (Ba Lăng Huyện)

20. Phụng Hoàng

Hướng dẫn
Kích Hoạt cần:
 • 200 KNB Đại
  Nâng cấp cần: Tối đa 60 cấp
  • Cần 20 Kim nguyên bảo đại
  • Cần 5.000 Mãnh ghép Linh Khí

  Nâng cấp tại NPC Nâng Cấp (Ba Lăng Huyện)

21. Thiên Tướng

Hướng dẫn
Kích Hoạt cần:
 • 200 KNB Đại
  Nâng cấp cần: Tối đa 60 cấp
  • Cần 20 Kim nguyên bảo đại
  • Cần 5.000 Mãnh ghép Già Lam Kinh

  Nâng cấp tại NPC Nâng Cấp (Ba Lăng Huyện)

22. Kỹ năng bang

Hướng dẫn
Kích Hoạt cần:
 • 200 KNB Đại
Nâng cấp cần: Tối đa 60 cấp
 • Cần 20 Kim nguyên bảo đại
 • Cần 5.000 Mãnh ghép Linh hồn thú cưng

Nâng cấp tại NPC Nâng Cấp (Ba Lăng Huyện)

23. Khí Hồn

Hướng dẫn
Nâng cấp cần:
 • Cần 100 Kim nguyên bảo đại
 • Cần 100 Mãnh ghép Khí hồn
 • Tối đa 10 cấp (Nguyên liệu nâng cấp tăng dần theo Cấp độ)

Nâng cấp tại NPC Nâng Cấp (Ba Lăng Huyện)

23. Tâm Pháp

Hướng dẫn
Nâng cấp cần:
 • Cần 100 Kim nguyên bảo đại
 • Cần 100 Mãnh ghép Tâm Pháp
 • Tối đa 14 cấp (Nguyên liệu nâng cấp tăng dần theo Cấp độ)

Nâng cấp tại NPC Nâng Cấp (Ba Lăng Huyện)