Phúc Lợi và Khuyến Mãi 2024

24/04/24

Phúc Lợi & Khuyến Mãi Thẻ Nạp!!!

Nhận Mốc nạp từ các Hoạt động của Game: Boss, Tiêu dao Cốc, Bạch Hổ Đường ....

Nhận Mốc nạp qua Ủng hộ Server bằng cách DONATE (Tỉ lệ quy đổi như sau)

Khuyễn mãi 500% giá trị nạp khi chuyển khoản (100k dc 500k=5000v đồng)

 

Mốc nạp Phần thưởng

100.000

 • 1k Nguyên liệu mỗi loại
 • 05 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Thành Viên Thân Thiết

200.000

 • 2k Nguyên liệu mỗi loại
 • 10 Bùa bảo toàn
 • 1 Rương phi phong ngũ hành
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Đồng

500.000

 • Nhận 1 Già Lam Kinh Nội Công Cấp 10
 • 5k Nguyên liệu mỗi loại
 • 25 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Bạc

1000.000

 • Nhận 1 Già Lam Kinh Ngoại Công Cấp 10
 • 10k Nguyên liệu mỗi loại
 • 50 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Vàng

2000.000

 • Nhận 1 Truyền Kỳ Cấp 10
 • 20k Nguyên liệu mỗi loại
 • 100 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Bạch Kim

3000.000

 • 30k Nguyên liệu mỗi loại
 • 150 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 1

4000.000

 • Kích Hoạt Nón thú cưng Cấp 7
 • Kích Hoạt Áo thú cưng Cấp 7
 • Kích Hoạt Giày thú cưng Cấp 7
 • 200 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 2

5000.000

 • Kích Hoạt Vũ khí thú cưng Cấp 7
 • Kích Hoạt Nhẫn thú cưng Cấp 7
 • Kích Hoạt Bội thú cưng Cấp 7
 • 250 Bùa bảo toàn

10000.000

 • Kích Hoạt Nón thú cưng Cấp 9
 • Kích Hoạt Áo thú cưng Cấp 9
 • Kích Hoạt Giày thú cưng Cấp 9
 • Kích Hoạt Vũ khí thú cưng Cấp 9
 • Kích Hoạt Nhẫn thú cưng Cấp 9
 • Kích Hoạt Bội thú cưng Cấp 9
 • 500 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 3

15000.000

 • Kích Hoạt Liên đồng hành Cấp 10
 • Kích Hoạt Yêu Đái đồng hành Cấp 10
 • Kích Hoạt Giày đồng hành Cấp 10
 • Kích Hoạt Bội đồng hành Cấp 10
 • Kích Hoạt Nón đồng hành Cấp 10

  Lưu ý: Sau mốc 15tr Cứ 1m mốc nhận được 20 bạch ngọc + 20 Chú văn huyết ngọc

20000.000

 • Kích Hoạt Nón thú cưng Cấp 10
 • Kích Hoạt Áo thú cưng Cấp 10
 • Kích Hoạt Giày thú cưng Cấp 10
 • Kích Hoạt Vũ khí thú cưng Cấp 10
 • Kích Hoạt Nhẫn thú cưng Cấp 10
 • Kích Hoạt Bội thú cưng Cấp 10
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 4

25000.000

 • Kích hoạt bát mạch Kỳ Kinh Cấp 10

30000.000

 • Kích hoạt Thuần Dương Vô Cực Cấp 10

40000.000

 • Kích hoạt Đại Đế Đồ Long Cấp 10